Oljudsmusik

I denna uppgiften ska vi arbeta med olika former av känslor och vad som enligt många kanske skulle klassas som oljud.Vi ska också försöka återskapa någon form av känsla. Dvs att ni ska välja en plats som ni tycker antingen väldigt mycket om eller kanske väldigt illa om och då försöka återskapa den känsla/stämning ni får på platsen med hjälp av oljud (ljud) från platsen.

En känsla/stämning kan t.ex. innebära glad, ledsen, lugn, stressad, arg, irriterad m.m.
Det måste vara en plats som vem som helst kan besöka.

I låten ska ni ha minst 10 olika spår med olika ljud, ljuden får självklart, och till och med bör, loopas. Av dessa spår måste minst 8 av dem vara rena miljöljud, dvs ljud som finns i den omgivningen. Dessutom måste ni viga minst 4 av dessa spår till att skapa någon form av rytm. Rytmen ska vara tydlig och lätt att följa. Samt att låten måste vara minst 45sekunder lång och helst ska den innehålla minst två olika delar - tänk VERS och REFRÄNG

Ni ska med hjälp av en mobiltelefon eller fickinspelare spela in oljud i en miljö som ni vill återspegla på ett eller annat sätt.

Det finns inga krav på kvalitet på inspelningarna av ljuden.

-För åk7 gäller det enskilt arbete! Ni får gärna samarbeta när ni spelar in ljuden, men ni ska skapa en egen version av låten.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.