Category Archive: Åk8 Malmö

Subcategories: Inga kategorier

Tabulatur fortsättning

Förra veckan började vi med att arbeta med tabulatur och nu kommer fortsättningen. På hemsidan gitarr.org hittar ni en utförlig förklaring för hur tabulatur fungerar. Ni ska gå igenom sidan sen längst ner på sidan hittar ni en länk till låtar i tabulatur, där ska ni välja en låt att lära er. Hittar ni inte länken längst ner på sidan så hittar ni även den här: gitarr.org/tabs

Skulle ni tycka att låtarna på sidan är för lätta för er del får ni självklart välja andra låtar som utmanar er mer. ultimate-guitar.com

Lycka till!
/Henning

Oljudsmusik

I denna uppgiften ska vi arbeta med olika former av känslor och vad som enligt många kanske skulle klassas som oljud.Vi ska också försöka återskapa någon form av känsla. Dvs att ni ska välja en plats som ni tycker antingen väldigt mycket om eller kanske väldigt illa om och då försöka återskapa den känsla/stämning ni får på platsen med hjälp av oljud (ljud) från platsen.

En känsla/stämning kan t.ex. innebära glad, ledsen, lugn, stressad, arg, irriterad m.m.
Det måste vara en plats som vem som helst kan besöka.

I låten ska ni ha minst 10 olika spår med olika ljud, ljuden får självklart, och till och med bör, loopas. Av dessa spår måste minst 8 av dem vara rena miljöljud, dvs ljud som finns i den omgivningen. Dessutom måste ni viga minst 4 av dessa spår till att skapa någon form av rytm. Rytmen ska vara tydlig och lätt att följa. Samt att låten måste vara minst 45sekunder lång och helst ska den innehålla minst två olika delar - tänk VERS och REFRÄNG

Ni ska med hjälp av en mobiltelefon eller fickinspelare spela in oljud i en miljö som ni vill återspegla på ett eller annat sätt.

Det finns inga krav på kvalitet på inspelningarna av ljuden.

-För åk7 gäller det enskilt arbete! Ni får gärna samarbeta när ni spelar in ljuden, men ni ska skapa en egen version av låten.

Åk8 - Ensemble

Er uppgift är att i grupper spela Nelly Furtados låt - Say it right
Ni får arrangera om den så som ni vill att den ska låta men ackordföljd och text ska vara som originalet. Jag vill även att ni har med följande instrument: gitarr, bas, trummor & sång. Vill ni ha fler instrument får ni självklart lägga till detta!

Versen går följande
4/4 ⎪⎪: Em ⎪ D ⎪ C ⎪ Em :⎪⎪

Refr:
4/4 ⎪⎪: Em ⎪ D ⎪ C ⎪ C :⎪⎪

Länk till ackord och text hittar ni här - http://tabs.ultimate-guitar.com/n/nelly_furtado/say_it_right_ver2_crd.htm
och för att lyssna på låten klickar ni här - http://www.youtube.com/watch?v=6JnGBs88sL0&ob=av2e

Lycka till!
/Henning

Polyrytmik

Er uppgift är att skapa en polyrytmikinspelning (Polyrytmik är flera olika rytmer som spelas samtidigt men som passar ihop) på minst 45 sekunder.

Det ska finnas minst 2 olika rytmer/spår per person.
VIKTIGT är att varje rytm spelas in på ett separat spår. Man ska kunna lyssna på varje enskild rytm för sig.

Ni får INTE använda ”vanliga” instrument utan ni ska använda er av saker som normalt sett inte ses som instrument.

Följande centralt ämnesinnehåll arbetar ni med under uppgiften:

  • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Se även under fliken LGR11 här på sidan för att se vilka kunskapskrav som kan uppfyllas i uppgiften

Forts. snabbskriv en låt

Ni ska utgå från de idéer ni kom på när vi snabbskrev låtar och därifrån skapa en låt som skulle kunna passa in i ett av radio Genants program.

Upplägget av låten ska vara ungefär:
vers
refr
vers
refr

Intro och outro är också mycket välkommet. Verktyg för skrivandet av låten är helt och hållet valbart.

Lycka till!
/Henning

Snabbskriv en låt

Ni ska följa en enkel blues-tolva och hitta på text och melodi på 45 min.

Bluestolvan är som följande:

//: A / A / A / A /

/ D / D / A / A /

/ E / E / A / A ://

Lycka till!
/Henning