Musikvideo

Er sista stora uppgift i årskurs nio är att skapa en musikvideo till valfri låt med följande förutsättningar.

-En idé måste mailas till mig och godkännas innan ni börjar (även vilken låt ska ingå här).

-Den måste filmas med en mobiltelefon

I denna uppgift kommer bedömning att handla om hur ni använder er av musik i kombination med andra uttrycksmedel.

Lycka till!
/Henning

Åk8 - Ensemble

Er uppgift är att i grupper spela Nelly Furtados låt - Say it right
Ni får arrangera om den så som ni vill att den ska låta men ackordföljd och text ska vara som originalet. Jag vill även att ni har med följande instrument: gitarr, bas, trummor & sång. Vill ni ha fler instrument får ni självklart lägga till detta!

Versen går följande
4/4 ⎪⎪: Em ⎪ D ⎪ C ⎪ Em :⎪⎪

Refr:
4/4 ⎪⎪: Em ⎪ D ⎪ C ⎪ C :⎪⎪

Länk till ackord och text hittar ni här - http://tabs.ultimate-guitar.com/n/nelly_furtado/say_it_right_ver2_crd.htm
och för att lyssna på låten klickar ni här - http://www.youtube.com/watch?v=6JnGBs88sL0&ob=av2e

Lycka till!
/Henning

Polyrytmik

Er uppgift är att skapa en polyrytmikinspelning (Polyrytmik är flera olika rytmer som spelas samtidigt men som passar ihop) på minst 45 sekunder.

Det ska finnas minst lika många olika rytmer/spår som ni är personer i gruppen.

Ni får INTE använda ”vanliga” instrument utan ni ska använda er av saker som normalt sett inte ses som instrument.

Arbetet med uppgiften sker under två lektionstillfällen, måndagen den 9/1 och måndagen den 16/1

Följande centralt ämnesinnehåll arbetar ni med under uppgiften (åk8 se åk9 längre ner):

  • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Se även under fliken LGR11 här på sidan för att se vilka kunskapskrav som kan uppfyllas i uppgiften

Och följande mål arbetar ni med om ni går i åk9:

– kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma utförandet,

– kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta tankar och idéer,

Forts. snabbskriv en låt

Ni ska utgå från de idéer ni kom på när vi snabbskrev låtar och därifrån skapa en låt som skulle kunna passa in i ett av radio Genants program.

Upplägget av låten ska vara ungefär:
vers
refr
vers
refr

Intro och outro är också mycket välkommet. Verktyg för skrivandet av låten är helt och hållet valbart.

Lycka till!
/Henning

Snabbskriv en låt

Ni ska följa en enkel blues-tolva och hitta på text och melodi på 45 min.

Bluestolvan är som följande:

//: A / A / A / A /

/ D / D / A / A /

/ E / E / A / A ://

Lycka till!
/Henning

Musikhistoria och skapande

Här följer de två uppgifter som ni i åk9 har börjat med.

Forskningsarbete - Musikhistoria
-Valfri artist/band
-Vilken genre (musikstil) tillhör artisten/bandet?
-Vilken inspiration? Dvs vilka artister/band har inspirerat artisten/bandet?
-Varför är denna artist viktig för dig?
-Fakta del:
-Början/slut (om slut finns)
-Medlemmar
-Viktiga händelser
-Viktiga skivor
-m.m
-ca: 2A4
Deadline: 26 oktober

Låt inspirerad av Nordamerikansk musik:
T.ex. blues, jazz, country, bluegrass, folk, reggae, ska, soul, gospel mfl
-Text+sång
-Ackordinstrument
-Rytminstrument
Max 4pers/grupp
Deadline: 21 september

Musik på Humfryskolan

musik.humfryskolan.se börjar så sakta ta form. Här kommer jag (Henning) och Per posta uppgifter och hjälpmedel som har med musiken att göra. Det ligger redan uppe en massa gitarr- och pianoackord, lite enkelt var bastonerna sitter och ett mycket enkelt trumkomp.

Sidan kommer att uppdateras efter hand och förhoppningsvis kommer det att bli en stor faktabank.

Kommer snart

Snart kommer via att publicera musik.humfryskolan.se