Lokal kursplan

 

Bild - Arkitekturuppgift

Detta är ett exempel på hur en uppgift i arkitektur inom bildämnet kan utformas på skolan. Klicka för att se hur eleven kan nå de olika målen och se även hur eleven genom att utföra uppgiften kan nå mål i slöjd, samhällskunskap, matematik och svenska.