Lokal kursplan

 

Bild

Kursplan utifrån målen
Kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften (G)
Kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder (G)
Ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker (G)
Ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet (G)  
Kunna_anvanda_egna_och_andras_bilder_i_bestamda_syften.htmlKunna_anvanda_egna_och_andras_bilder_i_bestamda_syften.htmlKunna_analysera_och_kritiskt_granska_konstbilder,_bilder_for_reklam_och_propaganda,_nyheter_och_information_i_form_av_tredimensionell_gestaltning,_stillbilder_och_rorliga_bilder_%28G%29.htmlKunna_analysera_och_kritiskt_granska_konstbilder,_bilder_for_reklam_och_propaganda,_nyheter_och_information_i_form_av_tredimensionell_gestaltning,_stillbilder_och_rorliga_bilder_%28G%29.htmlKunna_analysera_och_kritiskt_granska_konstbilder,_bilder_for_reklam_och_propaganda,_nyheter_och_information_i_form_av_tredimensionell_gestaltning,_stillbilder_och_rorliga_bilder_%28G%29.htmlKunna_analysera_och_kritiskt_granska_konstbilder,_bilder_for_reklam_och_propaganda,_nyheter_och_information_i_form_av_tredimensionell_gestaltning,_stillbilder_och_rorliga_bilder_%28G%29.htmlKunna_analysera_och_kritiskt_granska_konstbilder,_bilder_for_reklam_och_propaganda,_nyheter_och_information_i_form_av_tredimensionell_gestaltning,_stillbilder_och_rorliga_bilder_%28G%29.htmlHa_formaga_att_se_och_framstalla_bilder_och_former_med_hjalp_av_traditionella_och_moderna_metoder_och_tekniker..htmlHa_formaga_att_se_och_framstalla_bilder_och_former_med_hjalp_av_traditionella_och_moderna_metoder_och_tekniker..htmlHa_formaga_att_se_och_framstalla_bilder_och_former_med_hjalp_av_traditionella_och_moderna_metoder_och_tekniker..htmlHa_kannedom_om_och_kunna_beskriva_bilder_fran_skilda_tider_och_kulturer,_kanna_till_nagra_framtradande_bildkonstnarer_samt_vara_orienterad_om_aktuella_verksamheter_inom_bildomradet..htmlHa_kannedom_om_och_kunna_beskriva_bilder_fran_skilda_tider_och_kulturer,_kanna_till_nagra_framtradande_bildkonstnarer_samt_vara_orienterad_om_aktuella_verksamheter_inom_bildomradet..htmlHa_kannedom_om_och_kunna_beskriva_bilder_fran_skilda_tider_och_kulturer,_kanna_till_nagra_framtradande_bildkonstnarer_samt_vara_orienterad_om_aktuella_verksamheter_inom_bildomradet..htmlHa_kannedom_om_och_kunna_beskriva_bilder_fran_skilda_tider_och_kulturer,_kanna_till_nagra_framtradande_bildkonstnarer_samt_vara_orienterad_om_aktuella_verksamheter_inom_bildomradet..htmlHa_kannedom_om_och_kunna_beskriva_bilder_fran_skilda_tider_och_kulturer,_kanna_till_nagra_framtradande_bildkonstnarer_samt_vara_orienterad_om_aktuella_verksamheter_inom_bildomradet..htmlHa_kannedom_om_och_kunna_beskriva_bilder_fran_skilda_tider_och_kulturer,_kanna_till_nagra_framtradande_bildkonstnarer_samt_vara_orienterad_om_aktuella_verksamheter_inom_bildomradet..htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14shapeimage_1_link_15
Kurplan utifrån moment
Arkitekturuppgift
Dialog i film
Reklamuppgift
Arkitekturuppgift.htmlStart.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2

Bilden är ett språk och på Humfryskolan lär sig eleverna att kommunicera med bilder. Ofta i kombination med andra uttrycksformer som musik, ord och drama. Och ofta för att utrycka något som hör samman med innehållet i något annat skolämne, som SO, NO, svenska eller engelska. I undervisningen lär sig eleven först verktygen för att sedan experimentera med användning av dessa verktyg. Klicka på de olika målen i ämnet för att ta reda på hur vi arbetar med målet och för att se hur det hänger samman med mål i andra ämnen. Klicka också på de olika momenten som ingår i ämnet för att se hur de hänger samman med målen (inte bara bildmålen utan också uppnåendemål i andra skolämnen!). Uppgifterna är exempel på moment som kan förekomma i undervisningen.