Lokal kursplan

 

bild - Arkitektuppgift - uppgiftens utformning

Uppgift: Er arkitekturuppgift består av att välja en plats i Malmö där ni ska rita ett hus (ni får riva befintliga byggnader). Ni får själva välja om ert hus ska vara ett bostadshus, skola, bibliotek, ungdomshus, shoppinggalleria, biograf eller något annat. Tänk på att ert hus ska passa på platsen, men får gärna sticka ut med en speciell och personlig formgivning. Ert förslag ska presenteras med fyra bilder:


1.En fasadritning. Fasaden är utsidan av byggnaden. Ex:2. En planritning. Planritningen är de olika våningsplanen sedda uppifrån. Ex:3. En sektionsritning. Byggnad sedd från sidan i genomskärning. Ex:


  1. 4.En inspirationsbild eller detaljbild som ger känslan av hur ert hus ska upplevas och som ska sälja konceptet. Ex:

                                                                                                                                                  Redovisas inför klassen