Tråkiga nyheter om skolan

Till elever och föräldrar på Humfryskolan i Lund

Tyvärr kommer jag med tråkig information från skolans ägare som rör Humfryskolan i Lunds framtid. Jag bifogar ett brev med information som är viktig för er att ta del av.
Om ni inte fått denna information via mejl ber jag er prata med ert barn hemma i lugn och ro.
Idag, tisdag, kommer jag, skolkuratorn, lärarna och skolans ägare finnas på plats för att prata med eleverna.
Vi i personalen kommer att göra vårt bästa för att terminen ska avslutas på ett så bra sätt som möjligt för eleverna och att eleverna ska få ett så bra överlämnande som vi bara kan. Ni föräldrar till våra elever som undrar över något som inte besvaras nedan är ni givetvis välkomna att kontakta mig.

Rektor på Humfryskolan i Lund
Julia Ljungberg

Information om Humfryskolan i Lunds nedläggning

Humfryskolan i Lund kommer läggas ned i och med höstterminen 2013 års utgång på grund av vikande elevunderlag. Alla elever erbjuds plats på Humfryskolan i Malmö.

Varför blev det såhär?
När skolan skulle starta hösten 2011 fanns det ett stort intresse för en kreativ skola i Lund. Under hösten 2012 var vi uppsagda från de lokaler vi startade skolan i. Vi måste därför byta lokaler och med ökande elevantal såg vi ett behov av nya lokaler. I och med detta byte till större lokaler ökade kostnaderna för verksamheten. Fler lärare anställdes för att tillgodose att det finns behöriga och kompetenta lärare till våra elever. Men när skolan åter startade i augusti 2013 var elevantalet mycket mindre än när vårterminen slutade. En orsak till detta var att det under våren 2013 var det många åk 9 som slutade och när hösten åter startade hade vi väldigt få elever i åk 6 och många i kön som trots allt valde att inte börja hos oss.

Vi måste ha behöriga lärare för att upprätthålla kvalitén och i nuläget har vi 5 lärare till 28 elever. Minimal kö och antalet elever ökar inte.

Kunde det förhindrats?
Nej, inte vad vi kan se. I ett tidigt skede när vi såg det låga antalet nya elever satte vi in åtgärder för att vända trenden: bl.a. marknadsföring, lyfte fram boken som elever gjort, samarbete med EOS, elevkonserter genomfördes, utskick till nya föräldrar, nätverk, kulturnatten, halloween, reklam för skolan med elever under ett antal lördagar i Lund.

Varför nu?
Kunde informationen kommit tidigare? Beslutet togs i början av november i samråd med vår revisor. Med utgångspunkt ifrån det nuvarande ekonomiska läget och det dåliga elevunderlaget riskerar vi att företaget går i konkurs om vi fortsätter att driva skolan läsåret ut.

Hade vi tagit beslutet redan innan skolstart och inte skrivit på nya hyreskontrakt och inte anställt fler lärare hade vi kanske kunnat undvika detta. Men vi hade en elevprognos som vi inte kunde ignorera.

Ägande
Ägare är Rolf Isaksson, Per Sköld och Hans Kjellsson. Humfryskolan i Lund har inte burit sig ekonomiskt och inga vinster tagits ut.

Vad händer nu?
Alla elever i Lund erbjuds plats på Humfryskolan i Malmö. De elever som väljer bort detta alternativ har möjlighet att antingen gå tillbaka till sin kommunala skoltillhörighet eller att välja någon annan friskola.

De elever i årskurs nio som bor utanför Malmö kommun kommer att erbjudas busskort för att ta sig till Humfryskolan i Malmö.

Vi kommer att hjälpa till så att överlämnande till eventuell ny skola sker så smidigt som möjligt. Julia kommer att finnas med i ett övergångsskede för att säkerställa kontinuiteten för eleverna som väljer Humfryskolan i Malmö.

Humfryskolan i Malmö
Skolan i Malmö jobbar med samma profil och kreativa arbetssätt. Skolan ligger centralt och har 92 elever. Vi kommer anordna skolbesök nästa vecka, ons den 4/12, kl 18.00 för elever och föräldrar som är intresserade.

Hur påverkar detta elevernas betyg och gymnasieval?
All information kommer att överlämnas till mottagande skola för att säkerställa att ingen information går förlorad på vägen. Gymnasievalet sker under januari och februari på den skola eleven är inskriven på.

Köpa ut iPads/datorer?
Möjlighet att köpa ut datorer eller iPads beror på rådande avtal. Dessa avtal styr också kostnaderna. Besked om detta kommer kunna ges tidigast i mitten av december.

Malmö den 24 november 2020

Rolf Isaksson, Per Sköld och Hans Kjellsson

 

Vid frågor:

Elever och föräldrar - kontakta Julia Ljungberg: 046-4602051

Övriga - kontakta Per Sköld: 040-6164031

Nytt läsår!

Högsommaren är fortfarande här och vi njuter av värmen, men vi börjar också göra oss redo för ett nytt, spännande läsår på Humfryskolan. Att starta ett nytt läsår innebär att med kraft och energi skapa förutsättningar för lärande och utveckling, att ta med sig erfarenheter och kunskaper från tidigare år för att leda skolans utveckling framåt. Inom skolan, såväl som andra verksamheter, är det viktigt att vi tar avstamp i det vi kan och känner oss trygga i för att våga kasta oss ut i det nya och okända. Vi som arbetar i skolan får aldrig stå stilla och luta oss tillbaka, utan alltid sträva efter ny kunskap, nya arbetssätt och ny forskning. Just att våga kliva ur sin trygghetszon är ju något vi förväntar oss av våra elever varje dag. Vi vill att våra elever ska lära sig nya saker, testa nya metoder och våga utsatta sig för risken att misslyckas. Det är helt nödvändigt för att kunna lyckas. Det kräver mod, trygghet och förtroende. Ska man våga kasta sig ut i det okända måste man vara säker på att landa mjukt. Skolan måste alltså vara en trygg miljö där vi vågar ta ut svängarna och det arbetet börjar med oss vuxna. Om inte vi vågar testa nytt kan vi inte heller förvänta oss att våra elever ska våga. Det är också vi vuxna som skapar den trygga arbetsmiljön genom att aktiv delta och agera i skolans alla miljöer. En bra arbetsmiljö skapas inte bara inom klassrummets fyra väggar utan på rasten, i matkön, i omklädningsrummet, på Facebook.. Det är en otrolig möjlighet vi har på vår skola att kunna samverka och samtala med våra elever på alla dessa platser och det är så viktigt att vi tar alla tillfällen till detta. Goda studieresultat kommer ur en god arbetsmiljö och det glädjer mig att konstatera att vi lyckades bra med bägge delar förra läsåret. Förra årets nior visade tydligt detta med goda resultat både på de nationella ämnesproven och i sina slutbetyg. Vår trivselenkät visade att eleverna känner förtroende för vuxna på skolan och att de vet vem de kan vända sig till om problem skulle uppstå. Vägen från konflikt/incident till lösning är kort och snabb, vilket även det är ett resultat av engagerade och närvarande lärare.
Vilka lärdomar tar vi då med oss in i det nya läsåret?
Det finns stora möjligheter i det demokratiarbete vi påbörjade förra året. Vi har engagerade elever med goda idéer och stor drivkraft att vilja förbättra sin skola. Vi ska låta elever ta ännu större del i sin skola och låta deras engagemang få genomsyra även planering och organisation. Även föräldrarnas engagemang och kunskap är en resurs för oss som skola. Att ta tillvara på den treenighet som elever, föräldrar och skolpersonal utgör kommer att förbättra vår skola ytterligare.
Sist men inte minst, måste jag ju nämna några ord om de projekt vi kommer att arbeta med under året. Några är vi redan igång och planerar för, medan andra fortfarande är i sin linda. Vi kommer bland annat att ha ett samarbetsprojekt med Lunds basketförening, EOS där filmen kommer att ha en central roll. Vi kommer också att arbeta och uppträda med Star for life i september. Om ni gillar bra musik eller är intresserade av kreativitet och lärarande, ja då ska ni boka in Kulturnatten i er kalender. Det har vi gjort!
Varmt välkomna till ett nytt läsår på Humfryskolan! Skolan som vill mer, kan mer och vågar mer - precis som våra elever!

Vad vi längtar till flytten!

Är det inte konstigt att så fort det blir bestämt att vi ska flytta och var så vill man bara att det ska vara dags? Tisdagen den 14:e maj kommer hela skolan vara flyttad till Vipeholmsvägen 61 där vi kommer få större och bättre lokaler. Utemiljön där är fantastisk med både härlig atriumgård och stora grönområden runt skolan. Vilket lyft det kommer att bli! Igårkväll hade vi grillkväll och första visningen för elever och föräldrar i lokalerna och det var mycket positiva reaktioner. Så nu längtar eleverna lika mycket som vi i personalen till den 14:e maj.

Kön till blivande 6-7:an fylls på och det är jätteroligt! Det verkar bli en spännande grupp av tjejer och killar med stort intresse för de olika estetiska ämnena. Kul att fler och fler får upp ögonen för oss och som väljer skola efter det intresse man har. Skolan blir ju så mycket roligare och mer meningsfull om man gillar det man gör!

I veckan så har det startats tre band på skolan som kommer att repa både lite på skoltid, men även på sin fritid. Ett akustiskt band, ett rock-band och ett band som vill spela allt möjligt blir det. Matrådet har också haft sitt första möte och det är roligt att läsa protokollet och se vilka bra förslag som kommit upp. I eftermiddags hade vi den första aktiviteten som trivselrådet ordnat, nämligen en film- och godiseftermiddag. Det innebär att vi nu har tre aktiva råd på skolan: elevrådet, trivselrådet och matrådet.

Ha en bra helg allihop!

Julia

Första inlägget!

Hej!
På den här sidan kommer du kunna läsa om det som händer på skolan just nu, men också om pedagogiska idéer och nyheter som vi tycker är spännande eller tänkvärda.
Vår skola är ju en verksamhet som växer och utvecklas och det händer mycket hos oss. Snart är det dags för en stor och efterlängtad förändring, nya lokaler! Inom kort kommer det vara klart var vi ska hålla hus framöver och det är fortfarande en hemlis, men en sak kan jag lova!
Det kommer att bli riktigt bra!

/Julia