Lokal kursplan

 

Bild

Kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften (G)

Detta målet syftar till de kommunikativa aspekterna av bildämnet. Eleven ska med sina bilder kunna kommunicera t.ex. en åsikt, en fantasi, en idé etc.

Hur arbetar vi med målet? Tittar på hur reklam och propaganda sett ut genom historien och fram till idag, för att sedan göra egna reklambilder, propagandabilder, reklamfilmer och propagandafilmer. Vi tittar på hur en illustratör arbetar; hur kommunicerar man politiska åsikter, fantasibilder för barn, tekniska illustrationer man förstår en ritning. Eleverna arbetar som arkitekter och genom bilder kommunicerar de till sina klasskarater hur deras byggnader fungerar.

Anknytning till uppnåendemål i andra skolämnen:

Svenska: - aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,

bild - Kursplan utifrån mål