Hem

Humfryskolan i Malmö är en fristående grundskola för årskurserna 6-9 och vänder sig till ungdomar med stort intresse för video, musik, teater, dans, bild och/eller kreativt skrivande. Skolan följer ordinarie läroplan men ger eleverna mycket mer än vad den kräver. Samarbete, demokrati och förståelse utvecklas i denna öppna atmosfär och är ledord för skolan. Du får som elev vara med och påverka på riktigt och uppleva en skola med ett verklighetsförankrat lärande.

Humfryskolan har sedan 2008 gett elever återkommande möjligheter att uppträda, ställa ut och publicera musik, bilder, film och konst på gallerier, tv-kanaler, konsertscener både i Sverige och utomlands. Men framförallt får eleverna all den kunskap de behöver för att vara väl förberedda för sin framtid och detta på ett kreativt och kul sätt med de estetiska ämnena som verktyg att nå målen.

Humfryskolan strävar hela tiden efter att vara Malmös mest kreativa grundskola och ha pedagoger som står i främsta ledet när det gäller modern pedagogik. Vi samarbetar även med Testarna.se, som är en ledande konsumentportal i Sverige. Vi kan rekommendera deras stora guide till privatleasing, om du planerar att snart skaffa en ny bil.

Humfryskolan i Malmös elevblogg