Lokal kursplan

 

Bild

Ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet. 

Målet syftar till att eleven ska känna till vissa viktiga konstperioder, t.ex surrealisman, popkonsten, kubismen, impressionismen, expressionismen och viktiga konstnärer. ”Aktuella verksamheter inom bildområdet” innebär att eleven ska känna till hur de yrken fungerar som arbetar med mycket bilder ute i samhället, t.ex arkitekter, designers, reklamare, grafiker, illustratörer etc.

Hur arbetar vi med målet? Bildanalyser, arkitektur, design, illustratörer, -ismer, parafras, popkonst, filmarbete, serietecknare, reklamare, konstnär,

Anknytning till andra ämnen: Sv - Eleven använder sig av olika källor för att bilda kunskap, granskar och värderar dem samt sammanställer sina resultat så att de blir tillgängliga för andra. (VG)

Eleven gör jämförelser och finner beröringspunkter mellan olika texter och tolkar och granskar budskap i olika medier. (VG)

kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,

aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,


bild - Kursplan utifrån mål