På riktigt

Från och med detta läsår kommer vi på de bägge Humfryskolorna att använda en ny digital lärplattform - ”På riktigt”. Denna är framtagen av Lin-Education, som inte endast tillhandahåller oss med datorer utan även arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete. ”På riktigt” öppnar upp för ett formativt förhållningssätt på så sätt att vi tydligt kan följa elevernas lärprocesser då plattformen är konstruerad som en tvåvägskommunikation, eleverna lägger in sina svar, får feedback, utvecklar osv. Tanken är att då eleverna arbetar med lärcirklar ska de på ett kreativt och spännande sätt närma sig olika arbetsområden, samt även här utifrån ovan nämnda begrepp redovisa sina kunskaper.

Som namnet ger en föraning om är denna lärplattform ytterligare ett led i Humfryskolans strävan att iscensätta undervisningen så att eleverna upplever den just på riktigt. Vi vill att undervisningen tydligt ska sträva mot verkligheten utanför skolans väggar, att eleverna inte upplever att den är förbrukad här. Elevernas produktioner utmärks ju alltid av att det finns andra mottagare än bara lärare, och kanske föräldrar, men ambitionen är också att varje moment ska vara kopplat till något som känns nära förankrat i elevernas livsrelevans både på och utanför skolan. Allting på Humfryskolan ska vara på riktigt!